Min historia

Min historia

Jag heter Anne-Maj Johansson och är en infödd Pellingebo. Sedan generationsskiftet 1988 har jag skött hemgården Nybondas i Söderby på ön Stor-Pellinge.

På skärgårdshemmanet Nybondas har det genom tiderna idkats både jord- och skogsbruk i mindre skala samt även byggts träbåtar. I dag har odlingarna flyttat till mina växthus.

Mina föräldrar, liksom de flesta skärgårdsbor, var mångsysslare. Därmed kom också stuguthyrningen med som en del av verksamheten. Jag har fortsatt och delvis utvidgat verksamheten och i dag är jag hyresvärd för fem skärgårdsstugor. De stugor som vi hyr ut har aldrig stått tomma någon längre tid, utan har bebotts av nöjda hyresgäster under kortare och längre perioder. Alla stugor har sin egen historia och du kan läsa om dem på stugsidorna.

Laxvarpet är del av vår kulturhistoria

Villa Laxvarpet är ny i sammanhanget och blev klar till sommaren 2021. Här går det fint att uppleva skärgården under alla fyra årstider då stockvillan är byggd för att användas året om.

Platsen har också en stark anknytning till den finländska kulturen. I dessa landskap skapade Tove Jansson de första Muminkaraktärerna och Mumindalen då konstnärsfamiljen Jansson på 1920-talet fram till 1950-talet bodde som sommargäster hos en skärgårdsfamilj här intill.
Janssons trivdes mycket bra här från första stund. Tove gjorde äventyr längs stigar, i skogen, i träden och till grottan. Platserna delges bl.a. också i böckerna ”Sommarboken” och ”En bildhuggares dotter”. I den omkringliggande terrängen kan man fritt vandra i Tove Janssons fotspår.

Jag önskar alla välkomna och hoppas att var och en skall hitta det semesterstället som passar bäst.

Nybondas smakar sommar

Jag är utbildad trädgårdsmästare och trädgårdstekniker. Sedan 1988 är jag även trädgårdsföretagare då jag på mitt hemställe grundade Nybondas Trädgård. I gårdens växthus odlar jag mest sommarblommor men även örter och grönsaksplantor samt söta tomater, hallon och jordgubbar. Produkterna säljer jag på Pellinge Sommartorg
och jag kan garantera att dom smakar som sommar ska smaka!

Anne-Maj Johansson historia

GILLADE DU - DELA INNEHÅLLET